Jalle Ahlström är pastor och leg psykoterapeut med inriktning på att möta människan i hennes egen miljö. Detta har de senaste 20 åren inneburit att han har arbetat som pastor på Avenyns krogar i Göteborg och nu inom näringslivet. Jalle är en uppskattad talare och föreläsare som berör. Föredragen inspirerar till reflektion och fördjupning om identitet och relationer, om hur jag lever och hur jag vill leva mitt liv.
Han bedriver en egen samtalsmottagning där han möter individen utifrån en helhetssyn där ande, kropp och själ hör samman. Här finns också ett utvecklat samarbete med läkare och andra professioner.

Jalle samarbetar också med  Härenstam & Partners där han som konsult är engagerad i ledarskapsprogrammet "Människovärdet och lönsamheten".
Han finns också i Betlehemskyrkan, Göteborg där han arbetar med retreater, som utmanar den alltmer stressade och högpresterande människan till reflektion.