Jalle Ahlström är pastor och leg psykoterapeut med inriktning på att möta den alltmer stressade och högpresterande människan till reflektion. Detta har de senaste 25 åren inneburit att han har arbetat som pastor på Avenyns krogar i Göteborg och inom näringslivet. Jalle är en uppskattad talare och föreläsare som berör. Föredragen inspirerar till reflektion och fördjupning om identitet och relationer, om hur jag lever och hur jag vill leva mitt liv.
Han bedriver en egen samtalsmottagning där han möter individen utifrån en helhetssyn där ande, kropp och själ hör samman. Här finns också ett utvecklat samarbete med läkare och andra professioner.

 

Jalle Ahlström på You Tube

”Männisovärdet & lönsamheten” –
en föreläsning hos Högsbo Sisjö
Företagarförening

Aktuellt: