Min Väg

JAG HAR TEOLOGISK UTBILDNING inom Svenska Missionskyrkan (pastor, 1982) där jag som pastor arbetat med inriktning att möta människor i deras egen miljö. Detta har inneburit diakonalt arbete med hemlösa och missbrukare och arbete med ungdomar med storstadsproblematik. Musiken blev för mig ett redskap att kommunicera med människor på krogar och pubar. Detta ledde vidare till ett arbete som "krogpastor" på Avenyn Göteborg. Sedan 1998 har jag arbetat som företagspastor, håller föredrag och kurser,

men den största vikten tillskriver jag samtalet och mötet med människor, både enskilt och i grupp. Sedan 2001 driver jag eget bolag, Ahlström Soul Management AB, och har en samtalsmottagning för psykoterapi och andlig vägledning. Under resans gång har jag fortbildat mig i själavård inom S:t Lukas och till leg. psykoterapeut vid Göteborgs Psykoterapi Institut (2007). Vidare har jag en examen i KBT för leg. psykoterapeuter med psykodynamisk grund (2011).