Kurser
Retreat

Kursen – Att leva i sitt esse

Att leva innerligt och att vara glad i livet är något vi alla vill. För att uppleva och behålla välbefinnandet behöver vi vara medvetna om och välja det som skapar förutsättningar för detta.

Läs Mer

Att möta sig själv genom andra – professionellt och privat

Vi vill erbjuda en möjlighet för chefer att träffas där den egna formulerade frågan utifrån det behov som finns. Frågan kan handla om privata-, professionella-, etiska eller existentiella funderingar som i dialog och reflektion med de andra i gruppen skapar nya insikter, utveckling och stöd

Läs Mer