Att lyssna till själen i klostermiljö

13-15 oktober 2014

PLATS: Johannesgården, Västra Frölunda
LEDARE: Agneta Wallenstam och Jalle Ahlström, pastorer i Missionskyrkan, samt Daniel Pauchard från Johannesgården.
KOSTNAD: 1 000 kr (helpension med logi enkelrum)
ANMÄLAN TILL: Agneta Wallenstam, 070 – 496 14 88, agneta@betlehemskyrkan.se
Jalle Ahlström, 0708- 252 777,  jalle@jalleahlstrom.se
SISTA ANMÄLSNINGSDAG: Måndag 6 oktober

DAGSPROGRAMMET
DAG 1
18.00 Bön i kapellet
18.30 Kvällsmat
20.00 Reflektion: Kontemplativt lyssnande
Daniel Pauchard
21.00 Bön i kapellet
DAG 2
07.30 Bön i kapellet
08.00 Frukost
09.00 Tankar för dagen – Meditationsintroduktion
Agneta Wallenstam
12.30 Lunch
18.00 Bön i kapellet
18.30 Kvällsmat
20.00 Reflektion: Att leva inte bara överleva – om livsmod, tillit och kreativitet
Jalle Ahlström
21.00 Bön i kapellet
DAG 3
07.30 Bön i kapellet
08.00 Frukost
09.00 Tankar för dagen – Meditationsintroduktion
Agneta Wallenstam
12.30 Lunch
13.30 Reflektion: Att läsa sitt eget liv för att se Gud
Daniel Pauchard
15.00 Bön i kapellet
15.30 Avslutning med lågmält samtal