Kurser
Retreat

Retreat – en möjlighet till personlig utveckling

Retreat handlar om att dra sig tillbaka i stillhet och lyhördhet.

Stillheten finner man i den atmosfär och miljö som retreatplatsen erbjuder av tystnad och vacker natur.

Lyhördheten innebär i första hand ett lyssnande inåt, mot sig själv. Detta kan till att börja med kännas främmande och inte sällan påfrestande. Men i efterhand förstår man att det är en viktig väg till förnyelse och balans.
Retreaten är en klassisk och beprövad väg till växt och mognad, för att på rätt sätt kunna möta omvärldens krav och förväntningar.

Retreatledarens funktion är främst att finnas som en resursperson för de känslor och reaktioner som naturligt infinner sig. Funktion är inte att påverka, utan att lyssna och dela de skeenden som deltagarna har behov av att prata om och få belysta. I delandet ligger den ledning som deltagaren behöver för sin personliga utveckling.

Den avgörande betydelsen av en retreat är dock det arbete man själv utför genom att bearbeta sin egen livssituation. Som deltagare får man möjlighet att möta retreatledaren i ett enskilt samtal.