Att leva innerligt och att vara glad i livet är något vi alla vill. För att uppleva och behålla välbefinnandet behöver vi vara medvetna om och välja det som skapar förutsättningar för detta.

Tid: 8 kurstillfällen á 2 tim, kort föreläsning och samtal.

Plats: kan hållas på ditt företag eller i samtalsmottagning, Fiskebäck.

Att leva innerligt och att vara glad i livet är något vi alla vill. För att uppleva och behålla välbefinnandet behöver vi vara medvetna om och välja det som skapar förutsättningar för detta.

Att leva i förändring och anta utmaningar handlar kanske mer om hur vi tar det än hur vi har det? Den inre tryggheten blir allt viktigare för att vi skall kunna leva ett rikt och kreativt liv, trots att vi får alltmer krävande uppgifter. Det
snabbt förändrade samhället utmanar oss att lära känna oss själva. För om vi flyr undan den inre utvecklingsprocessen löper vi risken att förlora den tillit som bör få utgöra grunden för vår existens. Det är just i mötet med andra som jag blir någon och kan säga att jag är.

Med föredrag och reflektioner så hjälps vi åt att hitta och medvetandegöra livet.

Vår lots och föredragshållare är Jalle Ahlström, företagspastor och psykoterapeut.