Kursledare: Jalle Ahlström, företagspastor och leg. psykoterapeut.

Kostnad: 13.900 kr + moms. inklusive fm-kaffe, middag och em-kaffe. internatkostnad tillkommer.

Tider: 4 dagar under en termin samt 2 dagar i ett kloster med övernattning

Den inre tryggheten blir allt viktigare för att vi skall kunna leva ett rikt och kreativt liv, trots att vi får alltmer krävande uppgifter.
Det snabbt förändrande samhället utmanar oss att lära känna oss själva. Ju fortare den tekniska utvecklingen går ju större behov av mening med livet. Flyr vi undan den inre utvecklingsprocessen löper vi risken att förlora tilliten till oss själva, som utgör grunden för vår existens. Hur kan jag leva i prestationen och ändå behålla min värdighet? För att uppleva och behålla välbefinnandet behöver jag vara medveten om och välja det som skapar förutsättningar för detta. Det är just i mötet med andra som jag blir någon och kan säga att “jag är”. Vårt liv är en lång utvecklingsprocess.

Det stora behovet är att mötas till förtroliga samtal, där man kan dela och bearbeta sina frågor och livserfarenheter. Det förtroliga samtalet frigör livsenergi, skapar trygghet och fördjupar vår känsla av livskvalitet.

Pedagogiken är upplevelsebaserad som innebär dialog, reflektion, kortare föreläsning samt övningar beroende på behov.

Kursen handlar om personlig utveckling, professionellt och privat som vänder bearbetning av egna livserfarenheter till möjligheter genom att:

  • VÄXA OCH MOGNA SOM MÄNNISKA I MÖTET MED ANDRA
  • BEARBETA GÖRANDETS OCH VARANDETS IDENTITET
  • FÖRDJUPA OCH UTVECKLA SJÄLVINSIKT
  • INSE HUR JAG SER PÅ MIG SJÄLV OCH HUR JAG SER PÅ ANDRA
  • SE VAD SOM ÄR VIKTIGT FÖR MIG, VAD GÄLLER LIVSKVALITÉ
  • GÖRA EN BEHOVSINVESTERING

Mål:

  • ATT FÖRDJUPA SIN EGEN SJÄLVKÄNNEDOM
  • ATT FÖRDJUPA SIN IDENTITET
  • ATT BLI TRYGGARE SOM CHEF- OCH PRIVATPERSON
  • ATT MÅ BÄTTRE SOM CHEF- OCH PRIVATPERSON

Anmälan görs till:
Jalle Ahlström, Ahlström Soul Manegement AB
jalle@jalleahlstrom.se