Styrelseutbildning 2020, Equmeniakyrkan region Väst och Öst

14 mars Fjällstugan, Jönköping

21 mars Equmeniakyrkan, Vårgårda

4 april Karlskoga Folkhögskola